Tiskové Centrum

 

Kontakty pro média


Úkolem tiskového centra AS-PL Sp. z o.o. je informování o činnosti společnosti, realizovaných projektech, plánovaných inovacích a úspěších firmy. 

Tiskový tým je k dispozici na emailové adrese: press@as-pl.com